«

Pieniny – Rajd na raty 2019

ODDZIAŁ PIENIŃSKI PTTK W SZCZAWNICY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Czas trwania rajdu : od 01.03.2019 r do 30.10.2019 r.

Warunki uczestnictwa :

W rajdzie mogą brać udział drużyny (minimalnie 2-osobowe, maksymalnie 6-osobowe) zrzeszone w kołach lub klubach, rodziny, sympatycy PTTK, osoby zaangażowane w turystykę w naszym otoczeniu. Uczestniczyć mogą wszyscy, którzy się zgłoszą, niekoniecznie z naszego rejonu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych.

Zgłaszanie się chętnych drużyn do rajdu do 30 maja 2019 r. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na naszej stronie www.pttkszczawnica.pl) można przesłać skanem na adres mailowy: pttkszczawnica@siecpieniny.net lub osobiście wypełnić w siedzibie oddziału (os. Połoniny 4a/3 Szczawnica.) bądź wysłać pocztą na powyższy adres.

Przebieg rajdu :

Każda drużyna rajdu jest zobowiązana do przejścia minimum 6 tras górskich, w tym co najmniej trzy trasy w wymienionych pasmach. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie w trakcie rajdu i przedstawienie po zakończeniu imprezy „Dziennika Rajdowego”, którego można prowadzić w dowolnej formie (elektroniczna, papierowa itd.), tak aby przedstawiał przebieg wycieczek w możliwie najciekawszy sposób. Każda trasa powinna być opisana, i jeśli to możliwe, powinna zawierać w opisie potwierdzenie pobytu w obiektach na trasie. Wycieczki mogą być jednodniowe, wielodniowe, piesze, rowerowe, konne, kajakowe i w jaki tam sposób przyjdzie do głowy uczestnikom. Dzienniki rajdowe wraz z potwierdzeniami przebytych tras należy składać w siedzibie oddziału PTTK do dnia 08.11.2019 r. Weryfikacji oraz podsumowaniu liczby zdobytych punktów dokona komisja powołana przez organizatorów. Oceniana będzie nie tylko merytoryka, ale także sposób i oryginalność przekazu.

Organizatorzy przewidują nagrody:

  • za przejście największej ilości wycieczek
  • za najładniejsze i zarazem oryginalne wykonanie dziennika Rajdowego
  • za najlepiej opisane wrażenia z wycieczki

Nagrody przewidziane dla uczestników to:

  •  Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego.
  • Spacer konny ze stadniny Rajd.
  • Bony konsumpcyjne do wykorzystania w Schroniskach „Orlica” i „Pod Bereśnikiem”

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Dworku Gościnnym w drugiej połowie listopada 2019 r. Dokładny termin podany zostanie w pierwszych dniach października. Najlepsze drużyny będą mogły zaprezentować swoje prace podczas wręczania nagród. W przypadku braku możliwości osobistej prezentacji, prace te zostaną przedstawione przez komisję.

Dla tych którzy nie wygrają  przewidziane nagrody pocieszenia 🙂

https://www.pttkszczawnica.pl/

Udostępnij 🙂
fb-share-icon
»