.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) pragniemy poinformować o zagadnieniach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest wPieniny. Tomasz Salamon  z siedzibą w Szczawnicy ul. Ogrodowa 12, 34-460 Szczawnica. Z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@wpieniny.pl

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią następujące:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną.

Jeśli zawieramy z Państwem umowę o realizację danej usługi (np. o świadczenie usługi hotelowej lub gastronomicznej, organizację imprezy prywatnej lub biznesowej oraz świadczenie innych naszych usług czy sprzedaż produktów], to możemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W każdym przypadku, zawarcie i realizacja umowy upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jej wykonania. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić usługi, a Państwo nie mogliby z niej skorzystać.

 1. Udzielona dobrowolnie zgoda.

Jest ona potrzebna w przypadku dostarczania na podany adres e-mail informacji handlowych lub marketingowych należytej obsługi przesyłanych do nas zapytań (np. formularzy kontaktowych), udziału w organizowanych przez nas konkursach czy udziału w procesie rekrutacji.

Korzystamy z plików cookies i wyrażonej zgody, poprzez ustawienia przeglądarki, do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google oraz social media. Więcej informacji na temat polityki prywatności oraz wykorzystania plików cookies można znaleźć na każdej witrynie internetowej należącej do administratora danych.

 1. Przepis prawa

Ta podstawa przetwarzania dotyczy sytuacji, w których ze względu na przepisy obowiązującego prawa jesteśmy zobowiązani przetwarzać Państwa dane (np. wypełnienie obowiązku podatkowego).

Ponadto, pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku: niezbędności danych do wykonania umowy – okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności o tego, które wystąpi później; w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; w przypadku przepisu prawa – do czasu w jakim zobowiązuje nas dany przepis.

Dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Przekazywanie danych

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie, firmom współpracującym (rafting, przewodnictwo górskie) oraz firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach zawsze weryfikujemy legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Państwa danych.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Jeśli udzielona została zgoda na przetwarzanie danych to może ona zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: biuro@wpieniny.pl  jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 

.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

.

.

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej  www.wpieniny.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.wpieniny.pl jest wPieniny. Tomasz Salamon z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Ogrodowa 12, 34-460 Szczawnica.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
 3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].
 4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.], administratorem danych jest Operator Serwisu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć poniżej– Ochrona Danych Osobowych – obowiązek informacyjny

Gromadzenie danych i cel przetwarzania

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Gromadzone dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 5. Dane podane w:
    • formularzach kontaktowych [imię, nazwisko, e-mail, telefon, firma] przetwarzane są w celu należytej obsługi wysłanego zapytania i ewentualnej późniejszej realizacji usługi;
    • formularzu newslettera [imię, nazwisko, e-mail] przetwarzane są w celu dostarczania na podany adres e-mail elektronicznego newslettera

Prawa Użytkownika i kontakt z Administratorem

 1. Użytkownik ma prawo do:
  • rezygnacji z subskrypcji newslettera,
  • dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • skontaktowania się w dowolnym czasie z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator danych wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe,
  • zwrócenia się również do Administratora danych z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 2. Administrator danych zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkowników, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem danych to: tel. 508 175 811; e-mail: biuro@wpieniny.pl

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Administrator danych zastrzega sobie, iż może przekazać lub udostępnić dane osobowe użytkowników, których danymi administruje, osobom trzecim w przypadku gdy:

   1. użytkownik wyrazi na to zgodę lub
   2. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
   3. będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,
   4. będzie to związane z dochodzeniem roszczeń.

Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. dokładne i aktualne,
 3. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 4. bezpiecznie przechowywane.

Informacja o plikach cookies

   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Operator Serwisu wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych – Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords i Facebook Ads.
   1. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu oraz:
    1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
    2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php.
   2. W przypadku, gdy pliki cookies zawierają dane osobowe – podmioty wymienione w pkt. 6.6 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
   3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. W przeciwnym wypadku uważa się, że zgoda na użycie plików cookies np. w celach reklamowych została wyrażona.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.

Zmiana polityki prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.wpieniny.pl
Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem – biuro@wpieniny.pl