Tytuł

Kamery on-line

PIENINY, Szczawnica, Krościenko, Niedzica, Jaworki, Sromowce

Obraz z kamer wykorzystano za zgodą Miasta i Gminy Szczawnica

Wszystkie kamery dostępne na stronie http://okiemkamery.szczawnica.pl/

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

Sokolica

www.wpieniny.pl

Osobitna Skała i przełom Leśnickiego Potoku

www.wpieniny.pl

Potok Grajcarek i ścieżka pieszo-rowerowa

www.wpieniny.pl

Ścieżka pieszo rowerowa

www.wpieniny.pl

Mostek na potoku Grajcarek

www.wpieniny.pl

Ujście Grajcarka do Dunajca

www.wpieniny.pl

Deptak spacerowy

www.wpieniny.pl

Arena Narciarska JAWORKI
Kolej Linowa Palenica

www.wpieniny.pl

Kotońka

www.wpieniny.pl

Początek promenady w Szczawnicy

www.wpieniny.pl

Groń – zalesiony wierzchołek w Małych Pieninach

www.wpieniny.pl

Promenada i potok Grajcarek

www.wpieniny.pl

Przełom Grajcarka i ścieżka pieszo rowerowa

www.wpieniny.pl

Przystań flisacka

www.wpieniny.pl